පන්ති කාමරය - The classroom.

ඵලදායී පන්තිකාමර කළමනාකරණය සඳහා දැනුවත්භාවය, ඉවසීම, නිවැරදි අවස්ථාව, සීමා මායිම් සහ සහජ බුද්ධිය අවශ්‍ය වේ.  විවිධ කුසලතා සහ ස්වභාවයන් ඇති පහසුවෙන් අවධානය වෙනතකට යොමු කළ හැකි තරුණ පිරිසක් අර්ථවත් ලෙස රැකබලා ගැනීම පහසු දෙයක් නොවේ. ඒ සඳහා ඔබට උපකාර වන "MyClazz" ගැනයි මේ.

  1. මෙහිදී ඔබට සවන්දීම සඳහා යූ ටියුබ් පාඩම් සමඟින් කියවීමේ පාඩම් ක්‍රමානුකූලව සහ ව්‍යුහගත ලෙස හඳුන්වා දිය හැක.
  2. "MyClazz" තුළ අන්තර්ගත Google meeting සමඟ සැබෑ සබැඳි ඉගැන්වීමේ අත්දැකීම.
  3. චිට් පණිවුඩ;  ශිෂ්‍යයාගෙන් ගුරුවරයාට හෝ දන්නා සිසුන්ට, සහ අනෙක් අතට.  සහ ගුරුවරයා විසින් පණිවිඩ විකාශනය කිරීම
  4. එය කාලය, ප්‍රවාහනය සහ ගොඩනැගිලි කුලිය ඉතිරි කර ගැනීමට උපකාරී වේ.

Login now

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න