ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ ඉහළට පැමිණීමට අවශ්‍ය නම්,

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී නාලිකා නැරඹීමෙන් වළකින්න, නමුත් අන්තර්ජාලය සඳහා ඔබේ ස්මාර්ට් රූපවාහිනිය භාවිතා කරන්න.

  • එය ස්වාධීනව සිතීමට උපකාරී වේ.
  • නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ.
  • ඔබේ මනස රටේ කුණු වලින් ඈත් කර ගත හැක.
  • සත්‍යය අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ.
  • අවසානයේ එය ඔබේ ජීවිතය සතුටින් ගෙවීමට කාලය ඉතිරි කරයි.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න