ඔබේ ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය මෙවැනි ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්/වලාකුළු යෙදුමකට සංක්‍රමණය කළ යුත්තේ ඇයි?

  • පහසු සහ ලාභදායී වීම
  • පහසු නඩත්තුව සහ යාවත්කාලීන කිරීම
  • සේවාදායකයා සහ ඔබ අතර සන්නිවේදනය වඩාත් පහසු වීම
  • පහසු අභිරුචිකරණය (easy customisation).

විමසීම්

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න