වර්තමාන ආර්ථික විශ්ලේෂණය...

භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ සමගාමී වර්ධනයක් නොමැතිව රජයේ වියදම් වැඩි කිරීම හේතුවෙන් ආර්ථිකයක් වර්ධනය වන විට උද්ධමනය ඇති වේ. මෙය සිදු වූ විට මිල ඉහළ යන අතර ආර්ථිකය තුළ ඇති මුදල් පෙර තිබූ අගයට වඩා අඩු අගයක් ගනී.  අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම මුදල් පෙර තරම් මිලදී නොගනී. මුදල් ඒකකයක වටිනාකම අඩු වූ විට එහි විනිමය අනුපාතය අනෙකුත් මුදල් වලට සාපේක්ෂව දුර්වල වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙය රඳා පවතින්නේ වෙනත් රටවල ඔබේ රටට වඩා  උද්ධමනය අඩුද යන්න මතය. ඔබේ රටට වඩා වේගයෙන් උද්ධමනය වැඩි වෙනවා නම්, ඔබේ මුදල් ශක්තිමත් විය හැකි අතර එය මූලික මිලදී ගැනීමේ බල සමානුපාතිකය පිළිබඳ තර්කයකි.

මෙම අර්බුදයේදී හොඳින් අවබෝධ කර ගත යුතු කාරණය නම් "භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ සමගාමී වර්ධනයක් නොමැතිව රජයේ වියදම් වැඩි කිරීම" යන්නයි.  රටක වැඩෙන ආර්ථිකයක් සඳහා මාර්ග අත්‍යවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් බව පිළිගන්නා අතර තර්කයක් නැත. එහෙත් විදේශ ආයෝඡන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හෝ වර්තමාන ඉපැයීම් ඉහළ නැංවීමට උපකාර විය හැකි මාර්ග සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය. ගංගොඩේ පාරක් කාපට් කිරීම එසේ නොවේ, එය සමාජ සුභසාධනයයි, සෘජු බදු ආදායමෙන් එය කළ යුතුයි, එබැවින් උද්ධමනය නැවැත්විය හැකිය.

මෙවැනි ව සංගත අවධියකදී සාර්ථකව බදු අය කිරීමට නොහැකි බව සෑම කෙනෙකුම පිළිගත් කරුණක් වන අතර ව්‍යාපාර හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන යහපත් ආර්ථිකයක් ඇති කිරීමට රටේ පුරවැසියන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය. මිනිසුන්ට එන්නත ලබා දීම සඳහා වියදම් හැකි ඉක්මනින් ලබා දිය හැකිව තිබුනි. එය නියමිත වේලාවට සිදු වූවා නම් ආර්ථිකයේ කටයුතු වලට මෙවැනි බලපෑමක් සිදු නොවීමට ඉඩ තිබුනි. කෙසේ හෝ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ සමගාමී වර්ධනයක් නොමැතිව රජයේ වියදම් වැඩි කිරීම කිසිවෙකුට පිළිගත නොහැකි තර්කයකි.

ඉතිරිව ඇති ප්‍රධාන ක්‍රියාමාර්ග ලෙස;

  • උද්ධමනයට එරෙහි ව සටන් කිරීම සඳහා රජයන්ට වැටුප් හා මිල පාලනයන් භාවිතා කළ හැකි නමුත් එය අවපාතය හා රැකියා අහිමි වීමට හේතු විය හැක.
  • බැඳුම්කර මිල අඩු කිරීම සහ පොලී අනුපාත වැඩි කිරීම තුළින් ආර්ථිකයක් තුළ මුදල් සැපයුම අඩු කිරීමෙන් උද්ධමනයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා රජයට හැකිලීමේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් භාවිතා කළ හැකිය.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න