ලංකාවේ ඩොලර් හිඟයට විසඳුම - පර්යේෂණාත්මක ලිපිය

මෙය ශ්‍රී ලංකාවම දන්නා කරුණක් වන අතර කෙටියෙන් හෝ හඳුන්වා දීමක් අවශ්‍ය නොවේ. විසඳුම නම් සේවා අපනයන ඉහළ නංවන අතරතුර ගෘහස්ත කෘෂිකර්මාන්තය මගින් ආර්ථිකයට සහය වීමයි. දැනට පවතින අපනයන සේවා වල වටිනාකම වැඩි කිරීමට ක්‍රම දෙකක් තිබේ. වහාම කළ යුතු දෙය නම් පවතින සේවා අපනයන ඉහළ නැංවීම සඳහා තාක්‍ෂණය භාවිතා කිරීමයි; ජාත්‍යන්තර අතථ්‍ය (Vertual) සේවා වෙළඳපොල හඳුන්වා දීම සහ ප්‍රවර්‍ධනය කිරීම සහය වීම සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම. දෙවනුව විදේශ ගත වීමට උත්සාහ කරන තරුණයින්ගේ වෘත්තීය කුසලතාව ඉහළ නැංවීමට පියවර ගැනීම; මෙය දැනටමත් පවතින අතර ජාත්‍යන්තර භාෂා පිළිබඳ දැනුම සහ තාක්‍ෂණික කුසලතා ද ඒ සමඟම වැඩිදියුණු කළ යුතුය. මේ සඳහාද මෙම වසංගත තත්වයට එරෙහිව තාක්‍ෂණය ඉතා හොඳින් භාවිතා කළ හැකිය.

දේශීය කෘෂිකාර්මික අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ආර්ථිකයෙන් සියයට 7.5 ක් පමණ වන අතර සේවා අංශය සියයට 68 ක් පමණ වේ. දේශපාලනික වශයෙන් වඩාත්ම උපායමාර්ගික කොටස නම් සේවකයින්ගෙන් සියයට 25 ක් දේශීය කෘෂිකාර්මික කර්මාන්තයේ නියුක්ත වීමයි. දේශපාලනඥයින් සෑම විටම ඔවුන් උපායශීලිව ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ එබැවිනි. මෙම කර්මාන්තයේ නියුතු අය අඩු අධ්‍යාපනයක් සහ සන්නිවේදනයක් ඇති හෙයින් එය පහසු වී ඇත.

වැදගත් වන්නේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අපනයනය කිරීම නවත්වනවා වෙනුවට, සේවා අපනයන ආදායම ඉහළ නැංවීමයි; මේ සඳහා ආසන්නතම ප්‍රායෝගික උදාහරණය නම් ධාන්‍ය ආනයනය නැවැත්වීමයි, අපේක්‍ෂාව වූයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය කෘෂිකාර්මික අංශයේ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමයි; නමුත් එය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට අසමත් බව සනාථ වූ අතර ඒ වෙනුවට පවතින සැපයුම ට සරිලන පරිදි මිල වැඩි විය.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න