උපකාරක පන්ති දැන්වීම් හෝ වීඩියෝ ඇමතුම් සඳහා වන සම්බන්ධක යෙදුමක් නොවේ - MyClazz

මෙය වලාකුළු යෙදුමක් වන අතර ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුමද සිසුන් සඳහා ලබා ගත හැකිය, ගුරුවරයාට හෝ ලේඛකයාට තම පොත්, නිබන්ධන සහ වෙනත් අධ්‍යයන ද්‍රව්‍ය  සකස්කර ගබඩා කර තබා ගැනීමට පහසුකම් සලසන අතර  රසිකයින්ට හෝ සිසුන්ට අදාළ පාඨමාලාවට හෝ පොතට විශේෂයෙන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සඳහා වුවද එකවර පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය .

පාඨමාලා හෝ පොත් හිමියා සඳහා ගාස්තු එකතු කිරීම සඳහා ගෙවීම් දොරටු, බැංකු සහ ජංගම දුරකථන ගෙවීම් ක්‍රම ඇතුළත් වේ.

ලේඛකයා හෝ ගුරුවරයා සහ පාඨකයා හෝ ශිෂ්‍යයා අතර සන්නිවේදනය සඳහා මැසෙන්ජර්, සෑම උප පරිච්ඡේදයක්ම ලේඛකයා හෝ පාඨකයා විසින් කොමෙන්ට් කිරීමට හැකිවීම සහ කෙටි පණිවුඩ පහසුකම් යෙදුම තුළ ගොඩනඟා ඇත, තවද මෙම ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් යෙදුම මඟින්ම ස්වයංක්‍රීයව අදාළ පාර්ශවය සඳහා දැනුම් දෙනු ඇත. මෙය භාෂා තුනකින් ක්‍රියාත්මක වේ. එනම්; සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රිසි.

එහිදී සන්නිවේදනය ඔන්ලයින් සිදු කෙරෙන අතර ගුරුවරයාට හෝ ලේඛකයාට ශිෂ්‍යයා වෙනුවෙන් දවසේ පැය 24  පුරා පවා රැඳී සිටිය හැකිය. එයට හේතුවනම් යෙදුමේ ස්වයංක්‍රීය දැනුම්දීම් ගුරුවරයාට හෝ ලේඛකයාට විවේකයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමයි.

MyClazz

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න