කුලී රථ රියදුරෙකුගේ වත්මන් ඉපැයීම් වැඩි කරන්නේ කෙසේද?

මුළු ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔබේ ආදායම් මාර්ගය විවිධාංගීකරණය කරන්න. එනම් ඔබ කුලී රථ රියදුරෙකු ලෙස වැඩ කරන අතරතුර ඔබට කළ හැකි දේ ගැන සිතන්න.


• කුලී රථය පදවන අතරතුර තැරැව්කරුවකු ලෙස වැඩ කිරීම; විකිණීමට හෝ කුලියට දීමට ඉඩමක් හෝ වාහනයක් සොයා ගන්න; සම්මත කොමිස් ප්‍රමාණයක් තබා ගැනීමට මතක තබා ගන්න.


• සංචාරකයින් සඳහා මාර්ගෝපදේශකයෙකු ලෙස වැඩ කිරීමට උත්සාහ කරන්න - ගමන සැලසුම් කිරීමට උදව් කිරීම, සිංහරාජ වනාන්තරය නැරඹීමට යාම; උදා: පැමිණීමේ වේලාව, නවාතැන් යනාදිය.


• ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගෙන ඔබේ සන්නිවේදනය වැඩි දියුණු කරන්න; දවසේ පැය 24 පුරාම අපි ඔබට ඒ සඳහා උදව් කරනවා, ඒ සඳහා ඔබේ පුන්චි විවේකය භාවිතා කරන්න. සම්බන්ධ වන්න

සැ. යු.
මේ සියල්ල සේවා විස්තරයට ඇතුළත් කිරීමට අමතක නොකරන්න.

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘති ය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න