හින්දු හා බෞද්ධ අනුගාමිකයන්ගේ ආදරයට හා ගෞරවයට...

හින්දු හා බෞද්ධ අනුගාමිකයන්ගේ ආදරයට හා ගෞරවයට පාත්‍ර වූ ඉතා වැදගත් දෙවි කෙනකුන් ලෙස විෂ්ණු දෙවියන් ගෞරවයට පාත්‍රවේ.

හින්දු ආගමට අනුව ඔහු ශුද්ධ ත්‍රිත්වයේ කොටසකි; බ්‍රහ්ම, විෂ්ණු සහ ශිව, බ්‍රහ්ම දෙවියන් මැවුම්කරුවා වන අතර, ශිව දෙවියන් විනාශ හෝ පරිණාමනය කරන්නා වේ, විෂ්ණු දෙවියන් යනු විශ්වයේ ආරක්ෂකයා, සහ පැවැත්ම වේ.

                               ඊළඟ පිටුවට

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Ayomi Welagedara
විෂ්ණු දෙවියන්ගේ පිහිටයි...!
On 2021-06-29 11:12:28
Nirmalee Weerasinghe
විෂ්ණු දෙවි රැකවරණයි, ජයවේවා..!
On 2021-06-29 11:21:02
HeyTaxi
නමස්කාරය වේවා...!
On 2021-06-28 16:37:54