හෝර්ටන් තැනිතලාවේ ගෝනුන් දැකීමට හොඳම කාලය (HORTON PLAIN)

හෝර්ටන් තැනිතලාවේ ප්‍රධාන ආකර්ෂණය වන්නේ වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් වන අතර සමහර අය බේකර්ගේ දිය ඇල්ල බැලීමට යති.
ඔබේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන සතුන්, ගෝනුන් දැකීම;
හෝර්ටන් තැන්නෙහි, ඔබ උදේ 6 ට පෙර එහි ළඟා විය යුතුය. නියමයි...., එය මොන වගේ හැඟීමක්ද? ඔබට නැවත නැවතත් මතක් වනු ඇත. ඔබ හෝර්ටන් තැනිතලාව අවසන් කළ පසු, ඔබ අසීමිත ලෙස වෙහෙසට පත්වන බැවින් හොඳ විවේකයක් ලබා ගැනීම සඳහා නැවත හෝටලයට යාමට තීරණය කළ හැකිය.

          කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න

රියදුරන් සහ මගීන් අකණ්ඩව සමායෝජනය කිරීමේ වියාපෘතිය.
www.heytaxi.net - The Cyber Taxi Park

Place Your Comments Here

Please signin

Driver Passenger
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න
Not Reigstered?(ලියාපදිංචි වී නොමැතිද?) click කරන්න